© Powered by SiteSpirit

 
logo.gif

Woningtekort bereikt hoogtepunt in 2019

Twee Koningskinderenstraat.jpg

Begin dit jaar voorspelde het CBS dat het woningtekort in 2018 een hoogtepunt zou bereiken. Nu blijkt echter dat ondanks de verwachte stijgingen van het aantal bouwvergunningen naar meer dan 60.000 in 2017, er nog steeds onvoldoende woningen bij worden gebouwd. Volgens het CBS zal het woningtekort op basis van de huidige cijfers dan ook pas na 2019 afnemen, mits de bouwproductie verder toeneemt. Dit meldt Capital Value.

Het aantal verleende bouwvergunningen is in het eerste half jaar sterk toegenomen ten opzichte van 2016. Zo zijn er dit jaar al 31.608 bouwvergunningen verleend, een toename van circa 34% vergeleken met het eerste half jaar van 2016. Als deze positieve trend zich doorzet, betekent dit dat er dit jaar voor het eerst sinds 2010 meer dan 60.000 bouwvergunningen zullen worden verleend. Dit aantal is echter nog steeds niet voldoende om het woningtekort terug te dringen. Om de tekorten in te lopen, zijn op jaarbasis namelijk circa 80.000 tot 90.000 nieuwbouwwoningen nodig.

Bevolkingsgroei

De Nederlandse bevolking blijft de komende jaren sterk groeien. De verwachting voor de komende 10 jaar is een groei van circa 700.000 inwoners. Daarnaast zal het aantal huishoudens de komende tien jaar met circa 450.000 toenemen. Dit komt met name door de sterke toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens. In de periode tot 2022 groeit het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder met 180.000. Het statistisch woningtekort bedroeg begin 2017 naar schatting 178.000 woningen en op de piek in 2019 wordt dit geraamd op meer dan 200.000 woningen. De tekorten zijn het grootste in de COROP-regio's Groot-Amsterdam (6%) en Utrecht (4%). In geen enkele regio is sprake van krimp van het aantal huishoudens.

Investeringen

Volgens Capital Value investeerden beleggers in de eerste zes maanden van 2017 in de bouw van al ruim 9.900  huurwoningen. Het zijn met name Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen) die investeren in nieuwbouw. Naar verwachting zal deze groep dit jaar 40% meer investeren ten opzichte van 2016. Huidige transacties laten zien dat beleggers steeds vaker investeren in grotere projecten.
Uit onderzoek van Capital Value blijkt dat er nog nooit zoveel geld beschikbaar is geweest voor de bouw van koop- en huurwoningen. Ook steeds meer woningcorporaties beschikken weer over voldoende middelen om te investeren in de nieuwbouw van sociale en betaalbare huurwoningen in de kernregio.

Samenwerken

Marijn Snijders, directeur Capital Value: "Om de tekorten terug te dringen zullen marktpartijen en gemeenten nog meer moeten gaan samenwerken. De uitdaging ligt vooral in het versnellen van procedures en besluitvormingsprocessen en het bouwen van het juiste type product. Wij doen met name een oproep aan gemeenten om de komende gemeenteraadsverkiezingen geen vertragende factor te laten zijn op besluitvormingsprocessen. Juist nu is een versnelling van RO procedures en planontwikkeling essentieel om tekorten tegen te gaan. Ook de bouwsector en toeleveranciers zullen moeten werken aan een verhoging van de productie."

Bron: Capital Value